Diagnoza funkcjonalna dzieci od 2 do 11 r.ż. - Rodzinne Spotkania Terapeutyczne

Jest to sprawdzona i w pełni autorska propozycja naszego zespołu terapeutycznego dla całej rodziny. Zorganizowane w formie 4-dniowego cyklu zajęć Rodzinne Spotkania Terapeutyczne stanowią kompletne połączenie diagnozy funkcjonalnej dla dziecka i warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców.  Dzięki nowatorskiej formule uczestnicy Spotkań mają możliwość dobrze się bawić, ale także solidnie przepracować wyzwania poznawcze i emocjonalne, które towarzyszą diagnozie i terapii dziecka, zwłaszcza na początku drogi.

Zapraszamy rodziny z dziećmi w wieku 2-11 lat - zarówno te przed diagnozą, jak i będące w trakcie terapii.

Najbliższe terminy: 15-18.02.2019, 8-11.03.2019, 8-11.04.2019 (turnus w tygodniu - 850 zł), 24-27.05.2019, 14-17.06.2019, 26-29.07.2019

Szczegółowe informacje o RST znajdują się TU

rst@jednymslowem.org.pl


Rodzinne Spotkania Terapeutyczne - 1000 zł