Diagnoza funkcjonalna nastolatków

Diagnoza służy rozpoznaniu potrzeb i problemów nastolatka oraz jego rodziny. Zapraszamy osoby z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu, ale także te, które mają trudności w funkcjonowaniu w domu, szkole lub w grupie rówieśniczej. Do każdej sytuacji podchodzimy indywidualnie, starając się stworzyć jak najbardziej komfortowe warunki podczas spotkań w poradni (na które składają się: wywiad diagnostyczny, dwie obserwacje kliniczne prowadzone przez zespół 3 terapeutów oraz omówienie wyników diagnozy wraz z rodzicami oraz – jeśli istnieje taka możliwość – z samym nastolatkiem).

Efektem diagnozy jest rozpoznanie podłoża obserwowanych problemów, co daje możliwość zaplanowania procesu wsparcia. Na podstawie diagnozy funkcjonalnej nasi specjaliści potrafią określić ryzyko lub fakt występowania u dziecka zaburzeń ze spektrum autyzmu. W ramach diagnozy funkcjonalnej przeprowadzamy także diagnozę sensoryczną.  


Diagnoza funkcjonalna nastolatków - 1000 zł