Konsultacje terapeutyczne

Konsultacje stanowią podstawową propozycję współpracy terapeutycznej w naszej poradni. Początkiem jest zawsze opracowanie programu terapeutycznego, które odbywa się wspólnie z rodziną. Comiesięczne konsultacje służą omówieniu bieżących postępów i trudności oraz wypracowaniu rozwiązań, które umożliwią osiągnięcie założonych celów. Pomiędzy spotkaniami rodzina ma możliwość kontaktu z terapeutą poprzez telefon lub Internet. Jeśli zachodzi taka potrzeba i możliwość terapeuci analizują nadesłane przez rodziców filmy z terapii z dzieckiem.


Konsultacje terapeutyczne - 200 zł