Obserwacja w placówce edukacyjnej

Oferta skierowana jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. W trakcie spotkania terapeuta przeprowadza specjalistyczną obserwację dziecka pod kątem funkcjonowania w środowisku przedszkolnym/szkolnym lub żłobku (relacji społecznych, komunikacji, rozwoju zabawy i wzorców aktywności). Zebrane w ten sposób informacje, w połączeniu z indywidualną rozmową z nauczycielem pozwalają określić ryzyko występowania u dziecka zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Podczas spotkania nauczyciele otrzymują wskazówki dotyczące ewentualnego postępowania diagnostycznego.

Na zakończenie sporządzana jest opinia na temat funkcjonowania dziecka w placówce.

Oferta obejmuje:
- indywidualną rozmowę z nauczycielem (+ wypełnienie ankiety wywiadu)
- obserwację dziecka
- opinię


Obserwacja w żłobku/przedszkolu/szkole podstawowej – 200 zł.