Zajęcia terapeutyczne (dla rodziców lub dla dzieci)

Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są przede wszystkim dla rodziców oraz dzieci w wieku nastoletnim. W zależności od potrzeb zajęcia mogą mieć charakter indywidualny lub obejmujący całą rodzinę. Częstotliwość spotkań oraz ich wymiar czasowy jest każdorazowo ustalany z osobami zainteresowanymi. Także te spotkania opierają się o indywidualny program terapeutyczny i służą realizacji ustalonych wspólnie celów.


Zajęcia terapeutyczne (dla rodziców lub dla dzieci) - 90zł/1h