Małgorzata Grus

Jestem psychologiem, posiadam też przygotowanie pedagogiczne. Jako terapeuta osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin pracuję od 2010 roku. Prowadzę spotkania terapeutyczne, szkolenia i warsztaty. Dbam o poszerzanie własnej wiedzy i umiejętności. W roku 2012 odbyłam pierwszy stopień kursu  MAKATON i szkolenie dodatkowe "Zabawy z MAKATONEM".W 2015 roku ukończyłam studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspierania ich rodzin na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.
W tym samym roku uczestniczyłam również w szkoleniu "Diagnoza psychologiczna sytuacji rodzinnej pacjenta/uczniaw oparciu o teorię systemowej terapii rodzin", zrealizowanym przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie. W 2017 roku ukończyłam kurs "Praca z rodziną w ujęciu systemowym" we Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii "PLUS" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W latach 2016 - 2017 prowadziłam zajęcia w ramach projektu "(Od)ważni na rynku pracy", realizowanego przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL. Od 2012 do 2018 roku współpracowałam z Opolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Dzieci
z Trisomią- 21. Obecnie uczestniczę w projekcie "Ośrodki Promocji, Edukacji i Terapii Rodzin- program rozwoju i profesjonalizacji usług psychoedukacyjnych i terapeutycznych dla rodzin w woj. opolskim" realizowanym przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia.

jednymslowem.gosia@gmail.com