"Akademia Pozytywnych Relacji dla rodzin stykających się z problematyką spektrum autyzmu"

pt., 09/08/2019 - 11:36 -- Małgorzata

Kochani! Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy finansowanie od Samorządu Województwa Opolskiego ze środków PFRON na działanie "Akademia Pozytywnych Relacji dla rodzin stykających się z problematyka spektrum autyzmu".

W związku z tym mamy ogromną przyjemność zaprosić rodziny z dziećmi ze spektrum autyzmu w wieku 2 – 12 lat z terenu Województwa Opolskiego do udziału w programie wsparcia realizowanym w formie tygodniowego cyklu zajęć obejmujących:

✔️warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców (5 x 1,5 h)

Poprzez zaproponowane rozmowy i ćwiczenia sprzyjać będą poznawaniu właściwości rozwoju dziecka, wymianie doświadczeń, określaniu własnych potrzeb i możliwości

w kontekście opieki nad dzieckiem, wypracowywaniu rozwiązań użytecznych w sytuacjach wychowawczych.

✔️zajęcia grupowe dla dzieci (5 x 1,5 h)

Ukierunkowane będą na rozwijanie u dzieci umiejętności komunikacyjnych i społecznych w warunkach dobrej zabawy.

✔️zabawy wspólne dla dzieci i rodziców (4 x 0,5 h)

Nastawione będą na wymianę przyjemnych emocji oraz wzajemne poznawanie preferencji i potrzeb dotyczących wspólnego spędzania czasu.

✔️konsultacje indywidualne dla rodziców (3 x 1 h)

Ich celem będzie uporządkowanie dotychczasowych doświadczeń rodziny związanych z problemami rozwojowymi dziecka, indywidualne omawianie oraz dalsze ukierunkowanie działań wspierających.

Podczas ostatniej konsultacji, realizowanej już po zakończeniu cyklu zajęć, rodzice otrzymają pisemną opinię zawierającą szczegółowy opis funkcjonowania dziecka i propozycję dalszych działań wspierających.

Zajęcia poprowadzą terapeuci Stowarzyszenia Jednym Słowem.

Będą one realizowane w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Tysiąclecia 7c w Opolu.

Tygodniowe cykle zajęć realizowane będą w następujących terminach:

Turnus I 02 – 06.09.2019 r.
Turnus II 07 – 11.10.2019 r.
Turnus III 04 – 08.11.2019 r.

Szczegółowe informacje i zapisy: tel. 77 455 91 25, rst@jednymslowem.org.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 15.09.2019 r.

O udziale w turnusie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Do uczestnictwa w cyklu zajęć niezbędne jest przedłożenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.