Badanie psychologiczne

W naszej poradni wykonujemy standaryzowane badania psychologiczne. Nasi specjaliści dysponują podstawową baterią testów (wśród nich IDS-2, Columbia, Leiter). Badanie poprzedzamy wywiadem diagnostycznym. Przebieg badania dostosowujemy do możliwości każdego dziecka. Procedurę kończy sporządzenie opinii oraz rozmowa podsumowująca z rodzicami.

Diagnozujemy m.in. poziom rozwoju funkcji intelektualnych, gotowość szkolną, przyczyny trudności szkolnych.

 

560 zł obecni klienci
700 zł nowi klienci (konieczność przeprowadzenia wywiadu)