Misja i cele

Naszą misją jest wsparcie i aktywizowanie osób zaangażowanych w problematykę spektrum autyzmu. Działamy na skalę ogólnopolską.  Naszą podstawową formą działalności jest Poradnia diagnostyczno - konsultacyjna, której zespół terapeutyczny tworzą doświadczeni specjaliści. Prowadzimy między innymi konsultacje dotyczące wstępnego rozpoznania problemów rozwojowych u dziecka, kontekstowe oraz indywidualne diagnozy funkcjonalne, zajęcia konsultacyjne i terapeutyczne. Organizujemy także warsztaty i szkolenia dla rodziców, nauczycieli oraz specjalistów. Podczas wakacji w naszej ofercie można znaleźć również rodzinne turnusy terapeutyczne. Wszystkie realizowane przez nas zadania służą przede wszystkim lepszemu rozumieniu problemów i potrzeb osób ze spektrum autyzmu, a co za tym idzie podejmowaniu bardziej efektywnych działań na rzecz ich samodzielnego funkcjonowania w różnych codziennych sytuacjach.

Model terapii, który przyjęliśmy i nieustannie rozwijamy, podąża za aktualną wiedzą, chociaż jest w pełni autorski i w dużej mierze stworzony w oparciu o nasze doświadczenia. Szukamy rozwiązań, a nie ograniczeń, dlatego też swobodnie korzystamy z narzędzi i technik wypracowanych w różnych metodach i stylach terapeutycznych. Stawiamy na indywidualizm i współpracę. Nie narzucamy, raczej proponujemy różne możliwości postępowania. Nie ma jednej recepty dla każdego, za to każdy ma swoją drogę.