Diagnoza funkcjonalna indywidualna

Diagnoza funkcjonalna indywidualna

Postępowanie w przypadku podejrzenia spektrum autyzmu u dziecka określa złota zasada:
im wcześniej, tym lepiej. Dotyczy to także wszelkich zaburzeń rozwojowych. Wczesna interwencja oznacza zwiększenie szans na uporanie się z problemami, zanim spowodują one poważne konsekwencje dla rozwoju dziecka. Rodzice mogą usłyszeć, że "panikują", że "dziecko jest jeszcze małe i nie ma co doszukiwać się problemu", warto jednak pamiętać, że to nie ci, którzy dziś "uspokajają", będą w przyszłości ponosić konsekwencje, które mogą wyniknąć z nieuzasadnionego czekania. Utrzymujący się niepokój rodzica jest podstawowym i najważniejszym argumentem za tym, żeby zgłosić się do specjalistycznej poradni. Diagnoza nie zmienia dziecka, diagnoza nie jest również wyrokiem.
 

Diagnoza pozwala w sposób profesjonalny:

  • rozwiać wątpliwości,
  • umożliwić zaplanowanie pomocy dla dziecka, które z jakiegoś powodu rozwija się nieharmonijnie.

Specjaliści pracujący w naszej poradni potrafią diagnozować bardzo małe, kilkumiesięczne dzieci. Dokładamy starań, aby cały proces diagnostyczny przebiegał w sposób spokojny i komfortowy, aby nie narażać malucha i jego rodziców na niepotrzebny stres. Potrafimy udzielić wsparcia w trudnych chwilach, wyjaśniamy wątpliwości.
 

Diagnoza składa się z:

  • wywiadu diagnostycznego (do 2h, 1 specjalista)
  • dwóch obserwacji klinicznych (każda do 1h, min. 2 specjalistów)
  • omówienia rezultatów diagnozy (1h, 1 terapeuta).

Na podstawie diagnozy funkcjonalnej nasi specjaliści potrafią określić ryzyko lub fakt występowania u dziecka zaburzeń ze spektrum autyzmu. Rodzice otrzymują pisemny raport z diagnozy.

Rodzice mogą także skorzystać z dodatkowego spotkania już po omówieniu wyników diagnozy, aby wspólnie z terapeutą ustalić plan terapeutyczny. Rozmowa z terapeutą służy sprecyzowaniu celów działania. Cele i proponowane metody działania zostaną spisane i przekazane rodzicom.

Tę formę diagnozy dedykujemy przede wszystkim dzieciom do 3 r.ż. oraz nastolatkom pow. 14 r.ż. Niemniej jednak w okresie epidemii z tej formy diagnozy skorzystać mogą także dzieci w przedziale wiekowym 3 r.ż. - 14 r.ż., w przypadku których zazwyczaj diagnozą pierwszego wyboru była ta, przebiegająca w warunkach kontekstowych (Rodzinne Spotkania Terapeutyczne).


Diagnoza funkcjonalna indywidualna - 1000 zł (4 spotkania stacjonarnie), 900 zł (1. i 4. spotkanie online, 2. i 3. spotkanie stacjonarnie)

Opracowanie planu terapeutycznego - 150 zł