Diagnoza kliniczna

Na podstawie obserwacji dziecka i rozmów z rodzicami zarówno w trakcie indywidualnej, jak i kontekstowej diagnozy funkcjonalnej będziemy potrafili określić, czy obserwowane u dziecka symptomy należą do spektrum autyzmu. Jeśli tak będzie, informacja ta znajdzie się w opinii, którą przygotujemy i z nią skierujemy rodziców do lekarza psychiatry na dokończenie diagnozy w tym kierunku.

Lekarze psychiatrzy, z którymi współpracujemy:

lek. med. Jacek Porczyński - specjalista psychiatra, psychoterapeuta, od lat zajmujący się problematyką osób ze spektrum autyzmu, kształcony w Fundacji Synapsis w Warszawie. Współpracuje z Fundacją Prodeste, Stowarzyszeniem Jednym Słowem, Miejską Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Opolu.

Adres gabinetu: Opole, ul. 1-go Maja 63-65/212, Telefon kontaktowy: 506 239 741

lek. med. Marek Blajer - specjalista psychiatra. Kontynuował kształcenie podyplomowe w zakresie psychoterapii Gestalt, psychodynamicznej oraz psychoanalizy, jak też kursy biofeedback, interwencji kryzysowej i terapii systemowej. W pracy z pacjentami stosuje zarówno metody biologiczne (farmakoterapia) jak też psychoterapię. Pracuje pod regularną superwizją. Zajmuje się także orzecznictwem lekarskim z psychiatrii.

Adres gabinetu: Opole, ul. Jagodowa 1, Telefon kontaktowy: 734 460 357