Terapia wspierająca rozwój dzieci i młodzieży

To forma współpracy, z której mogą skorzystać dzieci i młodzież. Zazwyczaj poprzedzona jest diagnozą funkcjonalną i ustaleniem indywidualnego planu wsparcia. Ma charakter długoterminowy. W trakcie terapii wspierającej rozwój działania ukierunkowane są na wzmacnianie słabszych stron dziecka z wykorzystaniem jego zainteresowań i atutów. Aktywności podczas zajęć dobierane są w taki sposób, aby były dla dziecka atrakcyjne i jednocześnie rozwijające. Ważnym narzędziem terapeutycznym jest relacja z terapeutą.

W przypadku młodszych dzieci w spotkaniach terapeutycznych mogą uczestniczyć także rodzice. Doświadczenie naszego zespołu pokazuje, że ich obecność podczas zajęć (obserwowanie, włączanie się, konsultacje z terapeutą) pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i problemów rozwojowych dziecka, wzmacnia więź oraz zwiększa efektywność podejmowanych działań.

W przypadku młodzieży ustalane są natomiast zasady wymiany informacji z rodzicami oraz sposób ich włączenia w proces terapeutyczny. Takie podejście jest związane przede wszystkim z zadaniami rozwojowymi, które stoją przed dzieckiem w wieku nastoletnim.

Spotkania zwykle odbywają się raz w tygodniu.


Czas trwania jednego spotkania: 45 min. – 90 min.

Koszt udziału w spotkaniu: 110 zł – 210 zł (w zależności od czasu trwania spotkania)