Wsparcie psychologiczne (poradnictwo)

To krótkoterminowa forma pomocy, z której mogą skorzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Obejmuje zazwyczaj kilka lub kilkanaście spotkań. Trwa do momentu, aż klienci poczują, że nie potrzebują już wsparcia. Pierwsze dwa spotkania mają zazwyczaj charakter zapoznawczy i służą sprecyzowaniu celu spotkań oraz zasad współpracy z terapeutą.

Wsparcie psychologiczne polega przede wszystkim na przepracowaniu trudnej sytuacji (bieżącego problemu czy wyzwania) poprzez możliwość wyrażania własnych odczuć i obniżenie poziomu stresu, nakierowanie na potrzeby, opracowanie optymalnej strategii radzenia sobie. Terapeuta towarzyszy dziecku lub osobie dorosłej w procesie poszukiwania skutecznych rozwiązań. Ważnym elementem wsparcia psychologicznego jest także psychoedukacja, czyli poszerzanie wiedzy z zakresu zgłaszanego problemu czy wyzwania.

Oferujemy:

- konsultacje wychowawcze dla rodziców

- wsparcie w budowaniu więzi z dzieckiem

- konsultacje dla nauczycieli i specjalistów, ukierunkowane na wypracowanie pomocy dla uczniów
z trudnościami w nauce i/lub zachowaniu czy poprawę współpracy z rodzicami uczniów

- wsparcie psychologiczne dla dzieci i nastolatków, które doświadczają trudnej sytuacji lub zmiany sytuacji życiowej


Czas trwania jednego spotkania: 45 min. – 90 min.

Koszt udziału w spotkaniu: 110 zł – 210 zł (w zależności od czasu trwania spotkania)