Terapia indywidualna osób dorosłych

To proces, w którym osoba dorosła, poprzez dialog z terapeutą, może przezwyciężać doświadczane przez siebie trudności, wypracowywać skuteczne strategie radzenia sobie,  może wprowadzić w swoje życie pożądane przez siebie zmiany, może lepiej siebie poznawać i zrozumieć, zwiększać swoją świadomość na temat własnych potrzeb, granic, problemów obserwowanych w różnych obszarach życia i ich możliwych źródeł, a także szukać dla siebie ścieżek rozwojowych.

Problemy z jakimi można zgłaszać się na terapię indywidualną osób dorosłych, to m.in. problemy relacyjne, problemy z regulacją emocji, sytuacje kryzysowe, obniżony nastrój, obniżone poczucie wartości, trudności z podejmowaniem decyzji, kryzys tożsamości.

Pierwsze dwa spotkania służą zazwyczaj zapoznaniu się z problemami i potrzebami osoby oraz ustaleniu celów procesu terapeutycznego i zasad współpracy.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu.


Czas trwania jednego spotkania: 45 min. – 60 min.

Koszt udziału w spotkaniu: 110 zł – 140 zł (w zależności od czasu trwania spotkania)