CZAS OCZEKIWANIA NA DIAGNOZĘ FUNKCJONALNĄ

pt., 10/05/2019 - 16:11 -- Małgorzata

Czas oczekiwania na diagnozę funkcjonalną kontekstową (Rodzinne Spotkania Terapeutyczne) w naszej poradni to na ten moment ok. 5 miesięcy. Konsultacje wstępne realizowane są na bieżąco. Z uwagi na odległe terminy udziału w turnusie diagnostycznym możliwe jest objęcie dziecka i jego rodziny wsparciem w czasie oczekiwania na diagnozę. Szczegóły takiego wsparcia ustalane są bezpośrednio z zainteresowaną rodziną i mają charakter indywidualny. Dzieci najmłodsze (do 3 r.ż.) mogą korzystać z diagnozy funkcjonalnej indywidualnej w terminach na bieżąco ustalanych z zespołem terapeutycznym. W tym przypadku czas oczekiwania to max. 1 miesiąc.